Puisi Agama Islam | Pembukaan

Pembukaan

Dengan nama Allah, Penuh Kasih Penuh Sayang
Puja dan puji bagi Allah sendiri
Penyempurna segala alam perujudan
Penuh Kasih Penuh Sayang
Raja Hari Keputusan
Cuma pada-Mu kami semua sembah
menghadap
Cuma pada-Mu kami semua palingkan
harap
Bimbinglah kami ke lebuh lempang
Menjejaki siapa yang telah Kauberi hati
Bukan yang Kaudera dengan kemurkaan
Bukan pula yang hilang jalan

Surat Al-Fatihah 1-7
Diturunkan di Makkah

”Pekabaran” Puitisasi Terjemahan Juz ’Amma
Mohammad Diponegoro


Category Article ,