SAJAK SUNDA - PAHLAWAN

PAHLAWAN
Rachmat M. Sas Karana

Prajurit nu teu mulang ti danalaga
perang'na jalan nu dipirido Allah Ta'ala
tong dianggap palastra
lantaran maranehna, langgeng hirupna

Ngan
Bisa jadi urang teu sadar
poho lantaran tambelar
kana pahlawan nu ngancik `na sanubari
nu meunang ganjaran tan wangenan
ti Gusti Nu Maha Suci


Bandung, _1965
(bada maca Q.S. 2 :154)


Category Article