PANTUN MELAYU - PANTUN NASIB

PANTUN MELAYU - PANTUN NASIB

1
Bunga dikarang di dalam kebun
kebun permainan Raja Judah
Saya tidak tahu berpantun
mohonkan ampun barang yang salah

2
Kebun permainan Raja Judah
anak arab mandi di Sangku
Mohonkan ampun barang yang salah
minta maaf madah terlaluCategory Article ,